Ψηφιακός Μετασχηματισμός με τις εφαρμογές της OTS στο Δήμο Χάλκης