Η διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων ικανοποίησης πελατών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018.

Η γνώμη σας, οδηγός μας για την επόμενη μέρα.

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που είναι διαθέσιμο στο Open Community Network.

https://vpn.ots.gr:8443/tickets/login.jsf