Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης σε συνέχεια της ειδικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης της Επικράτειας, που πραγματοποίησε στην Αθήνα την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018διοργανώνει αντίστοιχη εκδήλωση την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο “Mediterranean Palace”, στη Θεσσαλονίκη.

Το Πληροφοριακό Σύστημα είναι υποσύστημα του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Συγκριτική Αξιολόγηση και την Παρακολούθηση της Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης το οποίο σχεδίασε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και έχει υλοποιήσει η O.T.S.