Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης διοργανώνει ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης της Επικράτειας, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα.

Το Πληροφοριακό Σύστημα είναι υποσύστημα του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Συγκριτική Αξιολόγηση και την Παρακολούθηση της Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης το οποίο σχεδίασε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και έχει υλοποιήσει η O.T.S.