Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων

///Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων
Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων 2017-05-19T06:52:51+00:00

icon9Η Εφαρμογή Διαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων της OTS διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τις αποφάσεις κάθε μορφής Δημοτικών, Περιφερειακών, Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών.

Βασικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής:

  • Δυνατότητα προσαρμογής των προτύπων αποφάσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε Φορέα.
  • Καθορισμός απεριόριστου αριθμού κατηγοριών αποφάσεων Δ.Σ. & Δ.Ε.
  • Αυτοματοποιημένη παραγωγή προσχεδιασμένων προτύπων για τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις.
  • Δυνατότητα καταχώρησης των βασικών πληροφοριών που απαιτούνται.
  • Αυτοματοποιημένη δημιουργία αποφάσεων βάσει βασικών πληροφοριών που καταχωρούνται από το χρήστη.
  • Εύκολη δημιουργία δυναμικών ευρετηρίων αναζήτησης που παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες αναζητήσεων των καταχωρημένων αποφάσεων.
  • Δυνατότητα πολλαπλών ταξινομήσεων για τη διευκόλυνση της αναζήτησης των εγγράφων.
  • Παραγωγή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων σε Microsoft Word.

 

Call me back