Διαχείριση ΑΣΕΠ

Διαχείριση ΑΣΕΠ 2017-05-19T06:52:51+00:00

icon18Η Εφαρμογή Διαχείρισης Στοιχείων Διαγωνισμών ΑΣΕΠ της OTS  καλύπτει τις ανάγκες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, που ακολουθούν τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής ΑΣΕΠ.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

  • Εισαγωγή και Διαχείριση μεγάλου αριθμού αιτήσεων.
  • Εύκολη αξιολόγηση αιτήσεων.
  • Εισαγωγή και διαχείριση δικαιολογητικών.
  • Εισαγωγή των στοιχείων και προσόντων του υποψηφίου.
  • Εύκολος και γρήγορος υπολογισμός μορίων.
  • Αντιστοίχιση των ειδικοτήτων με τις ειδικές κατηγορίες και τον καθορισμό του πλήθους θέσεων που προκηρύσσονται.
  • Δυνατότητα διαφοροποίησης βάσει της εκπαιδευτικής κατηγορίας.
  • Αυτόματος έλεγχος αίτησης.
  • Διεξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων.