Διαχείριση Δημοτολογίου

///Διαχείριση Δημοτολογίου
Διαχείριση Δημοτολογίου 2017-05-19T06:52:51+00:00

icon16Η Εφαρμογή Δημοτολογίου της OTS προσφέρει πλήρη διαχείριση των στοιχείων των δημοτών. Η Εφαρμογή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του Εθνικού και επικοινωνεί αυτόματα με την κεντρική βάση του ΟΠΣΕΔ.

Βασικά Χαρακτηριστικά της Εφαρμογής:

 • Εμφάνιση όλων των δεδομένων σε μια μόνο καρτέλα.
 • Δυναμικά ευρετήρια για αναζητήσεις (πλήρως παραμετροποιήσιμα).
 • Διασύνδεση με τρίτα συστήματα όπως το Ληξιαρχείο και Πρωτόκολλο της OTS.
 • Δυνατότητα μεταφοράς όλων των στοιχείων ενός δημότη από την παλιά σε νέα μερίδα, με αυτόματη διαγραφή της παλαιάς μερίδας και ενημέρωση της νέας.
 • Δυνατότητα έκδοσης μαζικών πιστοποιητικών.

Μητρώο Αρρένων

 • Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας Μητρώου Αρρένων με τη χρήση ειδικού εργαλείου.
 • Αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου από τα στοιχεία του Δημοτολογίου της OTS.
 • Ετήσια ταξινόμηση του Μητρώου με απόλυτη αλφαβητική σειρά των επωνύμων και απόδοση οριστικού αύξοντα αριθμού σε κάθε εγγεγραμμένο με ταυτόχρονη εκτύπωση των σχετικών αναφορών.

Εκλογικοί Κατάλογοι

 • Τήρηση των στοιχείων των εκλογικών καταλόγων των δημοτών και διαχείρισή τους.
 • Αυτόματη ενσωμάτωση των νέων εκλογέων στο εκλογικό σώμα του Δήμου.
 • Εργαλείο άντλησης μεταβολών από το Δημοτολόγιο της OTS που αφορούν στα εκλογικά στοιχεία.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για την αυτόματη εισαγωγή στο αρχείο του ΥΠΕΣ.

Έντυπο Εφαρμογής “Δημοτολογίου”