Διαχείριση Εσόδων

Διαχείριση Εσόδων 2017-05-19T06:52:51+00:00

icon13Η OTS έχει αναπτύξει μια πλήρη σουίτα εφαρμογών διαχείρισης των εσόδων που αφορούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σουίτα αυτή περιλαμβάνει τις εξής εφαρμογές:

  • Διαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
  • Διαχείριση Προστίμων ΚΟΚ
  • Διαχείριση Δημοτικού Φόρου
  • Διαχείριση Εισφοράς Γης σε Χρήμα
  • Διαχείριση Κοιμητηρίων
  • Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων
  • Διαχείριση Μισθωμάτων

Έντυπο Εφαρμογών “Διαχείρισης Εσόδων”

Call me back