Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων

////Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων
Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων 2017-05-19T06:52:51+00:00

icon13Η Εφαρμογή διαχείρισης των Αδειών Καταστημάτων της OTS ανήκει σε μια ολοκληρωμένη σουίτα διαχείρισης των εσόδων των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως τις ανάγκες καταγραφής, διαχείρισης και παρακολούθησης των καταστημάτων που υπάγονται στο Δήμο.

Βασικές Λειτουργίες:

  • Διασύνδεση με την Εφαρμογή “Οικονομικής Διαχείρισης” της OTS και τους συναλλασσομένους αυτής.
  • Πλήρης καρτέλα με τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων.
  • Τήρηση αρχείου αδειών, καταστημάτων και προ-εγκρίσεων ανά συναλλασσόμενο.
  • Τήρηση στοιχείων παράβασης.
  • Δυνατότητα ανάκλησης και αφαίρεσης αδειών.
  • Δυνατότητα σφράγισης-αποσφράγισης καταστημάτων.