ΤΑΠ 2017-05-19T06:52:51+00:00

icon13Η Εφαρμογή διαχείρισης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας-ΤΑΠ της OTS ανήκει σε μια ολοκληρωμένη σουίτα διαχείρισης των εσόδων των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως τις ανάγκες καταγραφής, διαχείρισης και παρακολούθησης του τέλους σε άμεση διασύνδεση με την εφαρμογής “Οικονομικής Διαχείρισης” της OTS και διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά-λειτουργίες:

  • Τήρηση όλων των μητρώων ακινήτων (ηλεκτροδοτούμενων ή μη) με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον εύκολο υπολογισμό τελών, προστίμων και αναδρομικών χρεώσεων.
  • Διεπαφή για την εισαγωγή δεδομένων από αρχείο ΔΕΗ και την εξαγωγή αρχείου μεταβολών προς τη ΔΕΗ.
  • Παρέχει ένα ισχυρό σύστημα παραμετροποίησης, που πραγματοποιεί συνολικούς ή κατ’ επιλογή υπολογισμούς τελών, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού αλλά και του υπολογιζόμενου ποσού.
  • Χρήση οδηγών κατά την εκτέλεση των εργασιών.
  • Παράγει όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις και αναφορές, όπως Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ.
  • Διασύνδεση με την αντίστοιχη οικονομική χρήση στην εφαρμογή Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης, με χρήση κοινού μητρώου συναλλασσομένων και  δυνατότητα απευθείας έκδοσης Βεβαιωτικών Σημειωμάτων και μεταφοράς Χρηματικών Καταλόγων.
  • Χρήση Δημοτικών Διαμερισμάτων, ορισμός περιοχών ανά Δ.Δ. και Ορισμός ζωνών ανά Δ.Δ. με δυνατότητα καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων όπως: Αξία τ.μ. κτίσματος, Αξία τ.μ. οικοπέδου, Συντελεστής συμμετοχής οικοπέδου (ΣΣΟ), Συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ).
  • Ορισμός Δρόμων (Ονομασία δρόμου, αριθμοί από.. έως..) με διασύνδεση της Ζώνης και προσθήκη Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.)
  • Ορισμός τελών με αυτόματη διασύνδεση της κατηγορίας εσόδου με τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό εσόδου.
  • Δυνατότητα παραμετρικού ορισμού των περιόδων, της προηγούμενης χρήσης, των κατηγοριών υποχρεών, των συντελεστών ΤΑΠ, των δόσεων ΤΑΠ, των δόσεων ΔΤ-ΔΦ και των συντελεστών παλαιότητας. Ενώ, παρέχεται επίσης και η δυνατότητα αναδρομικών χρεώσεων της τελευταίας πενταετίας.