Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Υποθέσεων

///Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Υποθέσεων
Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Υποθέσεων 2018-06-25T11:18:56+00:00

icon4Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Υποθέσεων, Tukanga, αποτελεί μια σύγχρονη λύση για την αυτοματοποίηση και το συντονισμό των καθημερινών εργασιών μεταξύ των Στελεχών ενός Οργανισμού.

Πρόκειται για τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή της OTS η οποία ανήκει στην οικογένεια των Open1 εφαρμογών μας, αξιοποιώντας το βασικό σύστημα ταυτοποίησης της πλατφόρμας Open1.

Προσφέρει απλή & εύχρηστη διαχείριση όλων των ενεργειών διακίνησης.

Υποστηρίζει την ψηφιακή υπογραφή τόσο με τη χρήση usb token όσο και μέσω απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών.

Βασίζεται σε ανοικτά και διεθνή πρότυπα καθορισμού και δήλωσης διαδικασιών.

Παρέχει τη δυνατότητα απλοποιημένης μοντελοποίησης των διαδικασιών του Οργανισμού και εύκολης επεξεργασίας των βημάτων και ενεργειών.

Υποστηρίζει τη διαχείριση υποθέσεων και σχετικών ενεργειών διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

Έντυπο Εφαρμογής

Περιηγηθείτε στην Εφαρμογή

 

 

 

Call me back