Open 1 – Fleet

Open 1 – Fleet 2018-08-31T10:36:54+00:00

 Το Open 1 Fleet αποτελεί τη νέα σύγχρονη λύση της OTS για την καθημερινή λειτουργία κάθε οργανωμένου γραφείου κίνησης, Οργανισμού, μεταφορικής εταιρείας ή  επιχείρησης που διαχειρίζεται έναν στόλο οχημάτων.

Αποτελεί τη νέα γενιά λογισμικού με αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, πρωτοποριακή λειτουργία στο cloud και διευρυμένες δυνατότητες.

Πρόκειται για μια νέα web εφαρμογή της OTS με στόχο να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο των υπευθύνων των Γραφείων Κίνησης για την αποτελεσματική διαχείριση του στόλου και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Έντυπο Εφαρμογής

Σύντομη Παρουσίαση Εφαρμογής

Tutorial

 

Call me back