Η Εφαρμογή Διαχείρισης Τροφείων της OTS προσφέρει τα βασικά εργαλεία διαχείρισης των τροφείων των παιδικών σταθμών, με διασύνδεση με την εφαρμογή της “Οικονομικής Διαχείρισης” της OTS.

Βασικές λειτουργίες:

  • Ανεξάρτητη παρακολούθηση ανά παιδικό σταθμό και οικονομικό έτος.
  • Τήρηση μητρώων παιδιών και κηδεμόνων.
  • Δυναμικά ευρετήρια παιδιών – κηδεμόνων με δυνατότητα επιλογής κριτηρίων αναζήτησης.
  • Δημιουργία βεβαιωτικών καταλόγων με δυνατότητα επιλογής παιδικού σταθμού, δόσης κα.
  • Αυτόματη ενημέρωση της καρτέλας δόσεων κατά την είσπραξη.