Διαχείριση Υποθηκοφυλακείου

///Διαχείριση Υποθηκοφυλακείου
Διαχείριση Υποθηκοφυλακείου 2015-12-07T10:51:30+00:00

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποθηκοφυλακείου της OTS καλύπτει πλήρως τον κανονισμό λειτουργίας που διέπουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συμπεριλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση και το σύνολο της παροχής υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους  (Δικαστικούς Επιμελητές, Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους).

Υποσύστημα Διαχείρισης

 • Αυτόματη διαδικασία απόδοσης ενιαίου πρωτοκόλλου για έγγραφα και αιτήσεις.
 • Αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων είσπραξης.
 • Εύχρηστα ευρετήρια αναζήτησης εγγράφων και αιτήσεων.

Υποσύστημα Μεταγραφών

 • Αυτόματη διαδικασία απόδοσης Τόμου/Αριθμού στα έγγραφα του τμήματος.
 • Επεξεργασία του συμβολαίου από τους χρήστες με αυτόματη μεταφορά όλων των στοιχείων που καταχωρήθηκαν για αυτό.

Υποσύστημα Υποθηκών

 • Αναλυτικό ευρετήριο καταχωρημένων Υποθηκών.
 • Καταχώρηση σε μια οθόνη με τη δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς των στοιχείων που καταχωρήθηκαν από το Τμήμα Διαχείρισης.
 • Αυτόματη αρίθμηση των υποθηκών που αφορούν το ακίνητο.

Υποσύστημα Κατασχέσεων

 • Καταχώρηση των στοιχείων σε μια οθόνη.
 • Επεξεργασία όλων των ειδών των Σημειώσεων.
 • Εκτύπωση των απαραίτητων Βιβλίων και Πιστοποιητικών.

Υποσύστημα Αγωγών

 • Καταχώρηση των στοιχείων σε μια οθόνη.
 • Δυνατότητα αναζήτησης και μεταφοράς στοιχείων που καταχωρήθηκαν από άλλα τμήματα.