Το τμήμα Συμβουλευτικής Υποδομών και Δικτύων της OTS προσφέρει στις επιχειρήσεις και τους Φορείς τις υπηρεσίες εκείνες που βοηθούν τα τμήματα Πληροφορικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (IT) να αυτοματοποιούν και να βελτιώνουν τις καθημερινές διεργασίες  του οργανισμού. Οι παρακάτω υπηρεσίες προσφέρουν ευέλικτες διαδικασίες, δυνατότητα για απομακρυσμένη εργασία και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί ένας φορέας για να λειτουργεί με ασφάλεια όσον αφορά τα δεδομένα που διαχειρίζεται και αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής που είναι διαθέσιμες πλέον για τα τμήματα πληροφορικής.