Σε όλες τις υπηρεσίες υπάρχει αυτόματη προγραμματισμένη διαδικασία εξαγωγής backup της κεντρικής βάσης δεδομένων. Αυτό όμως, δεν είναι πάντα αρκετό για να εξασφαλίσει στον οργανισμό ή την επιχείρηση ένα έγκυρο αντίγραφο ασφαλείας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιείται δοκιμαστική επαναφορά της βάσης δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα του backup την κρίσιμη στιγμή.

Η υπηρεσία ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της OTS πραγματοποιείται 2 φορές το μήνα και περιλαμβάνει:

  • μεταφορά και αποθήκευση του dmp αρχείου (backup της βάσης του backoffice) στους Servers του οργανισμού για ασφαλή ενδιάμεση αποθήκευση των δεδομένων
  • μετάπτωση του dmp σε δικό μας Server για να ελέγξουμε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα
  • έλεγχο του backup από τις ομάδες των εφαρμογών μετά την μετάπτωση, ώστε να διαπιστώνεται η ορθότητα των αρχείων
  • αποστολή πρωτοκολλημένης επιστολής στην υπηρεσία σας με την επιβεβαίωση εγκυρότητας του backup.

Και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλα γίνονται όπως πρέπει.

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο ασφαλές backup επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε sales@ots.gr

Τ 2310 590100