Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Υποθέσεων “Open1|Process” αποτελεί μια σύγχρονη λύση για την αυτοματοποίηση και το συντονισμό των καθημερινών εργασιών μεταξύ των Στελεχών ενός Οργανισμού.

Προσφέρει απλή & εύχρηστη διαχείριση όλων των ενεργειών διακίνησης.

Υποστηρίζει την ψηφιακή υπογραφή τόσο με τη χρήση usb token όσο και μέσω απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών.

Βασίζεται σε ανοικτά και διεθνή πρότυπα καθορισμού και δήλωσης διαδικασιών.

Παρέχει τη δυνατότητα απλοποιημένης μοντελοποίησης των διαδικασιών του Οργανισμού και εύκολης επεξεργασίας των βημάτων και ενεργειών.

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας blockchain για την ασφαλή διακίνηση των εγγράφων. Κατανεμημένος και ασφαλής τρόπος αποθήκευσης, διαχείρισης και ανταλλαγής πληροφορίας και διενέργειας της ανταλλαγής εγγράφων.

Τέλος, η εφαρμογή υποστηρίζει τη διαχείριση υποθέσεων και σχετικών ενεργειών διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

Έντυπο εφαρμογής Open1Process

Περιηγηθείτε στην Εφαρμογή