Το Open1|Fleet αποτελεί τη λύση της OTS για ένα οργανωμένο γραφείο κίνησης κάθε οργανισμού, επιχείρησης ή μεταφορικής εταιρείας που διαχειρίζεται έναν στόλο οχημάτων.

Η εφαρμογή Fleet ανήκει στη νέα γενιά λογισμικού Open1, που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, πρωτοποριακή λειτουργία στο cloud και διευρυμένες δυνατότητες.

Πρόκειται για μια νέα web εφαρμογή της OTS που έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο των υπευθύνων των Γραφείων Κίνησης για την αποτελεσματική και ευκολότερη                                                    διαχείριση του στόλου.

Χαρακτηριστικά:

Δελτία Κίνησης
Εύκολη δημιουργία δελτίων κίνησης
Αυτόματη δημιουργία διαταγής πορείας και διαταγής καυσίμων
Δυνατότητα αυτόματης μαζικής δημιουργίας δελτίων κίνησης

Οχήματα
Πλήρες ιστορικό συντήρησης, διανυθείσας απόστασης, κατανάλωσης καυσίμων ανά όχημα
Καρτέλες παρακολούθησης συντήρησης, αλλαγής λαδιών, αλλαγής ελαστικών, ελέγχων ΚΤΕΟ, ανανεώσεων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τελών κυκλοφορίας

Oδηγοί
Οργανωμένη τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων των οδηγών (άδειες, διπλώματα, πιστοποιήσεις επαγγελματικής ικανότητας)

Untitled Καύσιμα
Εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση καυσίμων και παρακολούθηση κόστους
Γρήγορες αναφορές συστήματος και δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης διαταγών καυσίμων με τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών

Βλάβες/ Επισκευές
Πλήρες ιστορικό βλαβών και προσφορών που έχουν ληφθεί
Δημιουργία δελτίων τεχνικής επιθεώρησης

Σχέδια Συντήρησης
Δημιουργία κατηγοριών οχημάτων για την ευκολότερη προληπτική συντήρηση, βάσει τυποποιημένων ενεργειών

Ειδοποιήσεις
Ενημερώσεις για την κατάσταση των οχημάτων και των οδηγών
Καλύτερος προγραμματισμός για την ανανέωση διπλώματος, ΚΤΕΟ, ασφαλειών

Προμήθειες
Καταχώρηση και παρακολούθηση όλων των προμηθευτών (πρατήρια καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων, προμηθευτές ανταλλακτικών, ασφαλιστικά γραφεία)

Dashboard
Dashboard για δυνατότητα εξαγωγής διαγραμμάτων για την συγκριτική γραφική απεικόνιση των δεδομένων κατανάλωσης, αποστάσεων, χρόνου απασχόλησης κτλ

Τιμολόγια
Διασύνδεση με την εφαρμογή της «Οικονομικής Διαχείρισης» της OTS
Άμεση πληροφόρηση για όλες τις δαπάνες

Τηλεματική
Δυνατότητα προβολής σε χάρτη του στίγματος του οχήματος σε πραγματικό χρόνο (δικλείδα ασφαλείας για τους οδηγούς ή χειριστές οχήματων)
«Οικολογική Οδήγηση» Υπολογισμός βέλτιστης διαδρομής
Παρακολούθηση στοιχείων κατανάλωσης και ταχύτητας

Ένας οργανισμός που έχει προμηθευτεί το εργαλείο τηλεματικής του Open1|Fleet έχει τις εξής δυνατότητες:

Διαχείριση γραφείου κίνησης απο την OTS

– Να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των

οχημάτων στον χάρτη

– Να αποτυπώνει την διαδρομή οχήματος σε ένα εύρος ημερομηνιών στον χάρτη

– Να λαμβάνει αναφορές:

* Όλων των στιγμάτων/σημείων από τα οποία πέρασε το όχημα σε ένα εύρος ημερομηνιών με δυνατότητα εμφάνισης και των διευθύνσεων (geoconding)

* Όλων των γεγονότων που συνέβησαν σε ένα όχημα σε ένα εύρος ημερομηνιών (πότε πήρε μπρος, βλάβη, άνοιγμα πόρτας κτλ)

* Όλων των δρομολογίων (trips) ενός οχήματος σε εύρος ημερομηνιών. Ευρετήριο με πεδία: Διεύθυνση έναρξης, χλμ έναρξης, Διεύθυνση λήξης, χλμ λήξης, κατανάλωση καυσίμων, μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα κ.α.

Πρόκειται δηλαδή για τα γνωστά δελτία κίνησης, τα οποία όμως πλέον συμπληρώνονται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, και όχι χειρόγραφα.

* Όλων των στάσεων οχήματος σε ένα εύρος ημερομηνιών. Με πεδία: σε ποια διεύθυνση έγινε η στάση, πόσο διήρκησε, οδόμετρο στάσης, ώρες μηχανής αν δεν έχει σβήσει το όχημα, κατανάλωση λίτρων καυσίμων κλπ.

* Συγκεντρωτικά στατιστικά για εύρος ημερομηνιών: Συνολικά χιλιόμετρα, μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα, ώρες μηχανής, κατανάλωση λίτρων καυσίμων.

Το εργαλείο τηλεματικής μπορεί να λαμβάνει δεδομένα και από κινητά τηλέφωνα εκτός από GPS trackers.

Mπορούν επίσης να προστεθούν οι βάρδιες των οδηγών των οχημάτων. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει το ωρολόγιο ή ημερήσιο πρόγραμμα των εργαζομένων/οδηγών, να αποτυπώνει σε ημερολόγιο επαναλληπτικά ή όχι, τις βάρδιες οδηγών και να έχει άμεση εποπτεία του προγραμμάτος ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος.

Έντυπο Εφαρμογής Fleet

Σύντομη Παρουσίαση Εφαρμογής

Tutorial