Η εφαρμογή διαχείρισης της Εισφοράς Γης σε Χρήμα της OTS, Open1|Land, ανήκει σε μια ολοκληρωμένη σουίτα διαχείρισης των εσόδων των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή παρέχει αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των εισφορών σε χρήμα και γη που προκύπτουν από πράξεις εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου. Η εφαρμογή διασυνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της “Οικονομικής Διαχείρισης” της OTS. Πρόκειται για cloud & web εφαρμογή.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής:

 • Παρακολούθηση πράξεων εφαρμογής
 • Διαχείριση ακινήτων που εντάσσονται σε πράξεις εφαρμογής
 • Αναλυτική καρτέλα ακινήτου
 • Παρακολούθηση ιδιοκτησιών ακινήτου
 • Υπολογισμός εισφοράς
 • Υπολογισμός δόσεων
 • Παρακολούθηση εγγυήσεων
 • Παρακολούθηση προσφυγών
 • Παρακολούθηση υποθηκών
 • Παρακολούθηση αποζημιώσεων
 • Διασύνδεση Ιδιοκτητών με Μητρώο Οφειλετών Οικονομικής Διαχείρισης
 • Δυνατότητα δημιουργίας χρηματικών καταλόγων βάσει δόσεων
 • Δυνατότητα έκδοσης οίκοθεν για την είσπραξη οφειλής