Η εφαρμογή διαχείρισης Μισθωμάτων της OTS ανήκει σε μια ολοκληρωμένη σουίτα διαχείρισης των εσόδων των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή παρακολουθεί τη διαδικασία συμβολαίων και χρεώσεων σχετικά με τη διαχείριση των ακινήτων -κινητών μισθωμάτων ενός Δήμου. Επιπλέον, διασυνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της “Οικονομικής Διαχείρισης” της OTS στις ενότητες διαχείρισης των υπόχρεων των συμβολαίων, καθώς επίσης και των στοιχείων των χρεώσεών τους.

 

Βασικές Λειτουργίες εφαρμογής:

  • Κατάρτιση μητρώου υπόχρεων με δυνατότητα αναζήτησης στους υπόχρεους της εφαρμογής “Οικονομικής Διαχείρισης” με διάφορα φίλτρα όπως ΑΦΜ, κα.
  • Κατάρτιση καταλόγου μισθωμάτων με δυνατότητα αναζήτησης των μισθωμάτων με διάφορα φίλτρα όπως ΚΑΕΚ, αριθμό αγροτεμαχίου, κα.
  • Διαχείριση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και τακτοποιήσεων των μισθωμάτων.
  • Δυνατότητα αποτύπωσης στο χάρτη του συνόλου των μισθωμάτων καθώς και δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης αυτών.
  • Διαχείριση Διαγωνισμών – Διακηρύξεων με δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης του διαγωνισμού.
  • Δημιουργία και διαχείριση καταλόγου συμβάσεων με δυνατότητα αναζήτησης συμβολαίων με διάφορα φίλτρα.
  • Καταχώρηση αποζημιώσεων χρήσης συμβολαίου.
  • Διαχείριση χρεώσεων με δυνατότητα υπολογισμού δόσεων σε διάφορες περιπτώσεις.
  • Δημιουργία χρηματικών καταλόγων στην εφαρμογή της “Οικονομικής Διαχείρισης” της OTS.
  • Άμεση δημιουργία οίκοθεν βεβαιωτικού σημειώματος στην “Οικονομική Διαχείριση” της OTS για τις αποζημιώσεις χρήσης των συμβολαίων, για τις δόσεις των συμβολαίων.

Κατεβάστε το έντυπο της εφαρμογής εδώ: Open1|Rentals