Με το Open1|Booking κάθε Οργανισμός που διαθέτει μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κοινού ενδιαφέροντος, καθορίζει, μέσα από μία πλατφόρμα, τον προγραμματισμό των κρατήσεων και των ηλεκτρονικών ραντεβού All-In-One.

Το Open1|Booking χρησιμοποιείται ήδη σε κοινόχρηστους χώρους, όπως δημοτικά στάδια, κολυμβητήρια, χώρους εκδηλώσεων, ιδιωτικά γυμναστήρια και ξενοδοχεία, με περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο κρατήσεις και ηλεκτρονικά ραντεβού σε όλη τη χώρα.

Πλεονεκτήματα/Οφέλη

  • Πρόσβαση από παντού 24|7 (Cloud εφαρμογή)

Το Open1|Booking επιτρέπει στο κοινό να ενημερώνεται από υπολογιστή ή κινητό (Android & iOS), σε πραγματικό χρόνο, για τη διαθεσιμότητα μιας εγκατάστασης ανά ημέρα και ώρα.

  • Ευελιξία

Οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται για τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα ανά ημέρα/εβδομάδα/μήνα και προγραμματίζουν την επίσκεψή τους. Τα ραντεβού συγχρονίζονται με τα ηλεκτρονικά ημερολόγια, όπως το Google Calendar ή το Outlook.

Από τη μεριά τους, οι Οργανισμοί προσαρμόζουν ή/και αναπροσαρμόζουν τις κρατήσεις και τα ραντεβού σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

  • Ενημέρωση

Αυτοματοποιημένα e-mails αποστέλλονται για κάθε ραντεβού/κράτηση ή ακύρωση που πραγματοποιείται.

  • Εποπτεία

Τα δικαιώματα πρόσβασης καθορίζονται σύμφωνα με τους ρόλους του προσωπικού ενός Οργανισμού. Η παραγωγικότητα του προσωπικού και τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών απεικονίζονται με ξεκάθαρο τρόπο.

  • Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων

Διαχείριση της εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται εκπαίδευση του ελεγκτή.

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, εξοικονομώντας χρόνο και ανθρώπινους πόρους.

Κατεβάστε το έντυπο της εφαρμογής: Open1|Booking

Open1|Booking