Η Ηλεκτρονική Πύλη προς τις δημόσιες υπηρεσίες

Υποβολή αιτημάτων των πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες με ταχύτητα και ασφάλεια!

Με τρία απλά βήματα:

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήματος

Αυτόματη Πρωτοκόλληση και Υποδοχή Εγγράφων

Αυτοματοποιημένη αποστολή Πιστοποιητικών-Βεβαιώσεων- Ενημερώσεων.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

Με την εφαρμογή Open1|Entrance κάθε  Φορέας διαθέτει απομακρυσμένα, με δυναμικό και δομημένο τρόπο,  τις υπηρεσίες του (αιτήσεις πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ.)  προς  φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Ταυτοποίηση

*Ο Φορέας μπορεί να επιλέξει το επίπεδο ταυτοποίησης χρήστη που απαιτείται την πριν την   εκκίνηση της διαδικασίας  υποβολής του αιτήματος (επιβεβαίωση μέσω email, σύνδεση με κωδικούς Taxis).

Ευρετήριο

* Τα είδη των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι ομαδοποιημένα ώστε να γίνεται ευκολότερα η αναζήτηση και επιλογή τους.

Δυνατότητα διάθεσης προς τους χρήστες όλων  των απαραίτητων πρότυπων εγγράφων όπως αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ.

Πολίτης
Ο πολίτης έχει το προσωπικό του προφίλ για την παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων του και την ηλεκτρονική παραλαβή εγγράφων.

Ιστορικό παλαιότερων αιτήσεων και δυνατότητα ανάκτησης εγγράφων (βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ.) που έχουν εκδοθεί.

Αιτήσεις

Δημιουργία νέας αίτησης, επιλέγοντας από το σύνολο των δημοσιευμένων υπηρεσιών.

Μεταφόρτωση όλων  των αρχείων που απαιτούνται – αιτήσεις και συνημμένα δικαιολογητικά.

Αυτοματοποιημένη εισαγωγή και πρωτοκόλληση  (στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της OTS).

Δυνατότητα αυτοματοποιημένης εκκίνησης υποθέσεων στην εφαρμογή Open1|Process.

Παρακολούθηση αιτήματος

Ενημερώσεις μέσω email για επιτυχή υποβολή αίτησης, αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του, ολοκλήρωση αιτήματος, αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου (βεβαίωσης, πιστοποιητικού). Δυνατότητα περεταίρω ενημερώσεων για τα στάδια επεξεργασίας του αιτήματος.

Περισσότερα στα 23100590100 ή στο sales@ots.gr

Κατεβάστε το φυλλάδιο εδώ