parkalotParkaLot– ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

To ParkaLot είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που ανήκει στην οικογένεια των λύσεων της OTS για έξυπνες πόλεις. Αφορά την έξυπνη διαχείριση θέσεων στάθμευσης σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους και έχει σχεδιαστεί με απώτερο σκοπό να αποτελέσει ένα δομικό εργαλείο στην εξέλιξη των λύσεων για έξυπνες πόλεις (Smart Cities). Το ParkaLot μπορεί να λειτουργήσει ως μια ανεξάρτητη, καθετοποιημένη λύση σε ένα ευρύτερα προσφερόμενο πλαίσιο λύσεων για έξυπνες πόλεις (silo solution-smart mobility) ή ως μέρος ενός πλήρους ενοποιημένου στρατηγικού πλαισίου έξυπνης βιώσιμης αστικής κινητικότητας (urban sustainable mobility).

Το προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης θέσεων στάθμευσης:

 • Διευκολύνει τον οδηγό/επισκέπτη στην εύρεση θέσης στάθμευσης με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, με το mobile application
 • Επιτρέπει στον φορέα να ελέγχει με αποτελεσματικό τρόπο τις προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης, τόσο τις παρόδιες, όσο και αυτές των δημοτικών parking και παράλληλα να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των κεντρικών αρτηριών που διατρέχουν το αστικό ιστό.

Το σύστημα έξυπνης διαχείρισης θέσεων στάθμευσης απαρτίζεται από τον εξοπλισμό, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει μια σειρά υποσυστημάτων και τις απαραίτητες τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.

Tο ParkaLot της OTS, όντας μια καινοτόμα, ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης θέσεων στάθμευσης, έχει την δυνατότητα λήψης της πληροφορίας από οποιαδήποτε τεχνολογικό μέσο (αισθητήρες που εμφυτεύονται στο οδόστρωμα ή επικολλώνται σε αυτό, επιστύλιους αισθητήρες, μαγνητικές ταινίες, κάμερες, φωτογραφικές μηχανές  μπαριέρες κτλ.), μέσω πλειάδας υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (Bluetooth, WiFi, LoRa, LoraWAN, ZigBee, ΝarrowΒand-ΙοΤ). Κατόπιν επεξεργασίας των πληροφοριών, τις διαχέει σε μια σειρά από υποστηριζόμενα υποσυστήματα.

parkalotΚεντρική Πλατφόρμα Διαχείρισης

Ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (management tool) υπάρχει για τoν έλεγχο της υποδομής. Ο φορέας διαθέτει μια πλήρη εποπτική εικόνα, συγκεντρωτικά σε μια οθόνη, όλων των παρεχόμενων χώρων στάθμευσης (κλειστών ή ανοιχτών), αλλά και της κάθε θέσης parking ξεχωριστά.

Δυνατότητες:

 • Διαχείριση Θέσεων Στάθμευσης. Προβολή σε χάρτη και σε λίστα όλων των θέσεων στάθμευσης με στοιχεία τοποθεσίας και κατάστασης (εάν είναι ελεύθερη ή κατειλημμένη)
 • Υποστήριξη πολλαπλών τύπων θέσεων στάθμευσης (αναπήρων, πυροσβεστικών/νοσοκομειακών οχημάτων κτλ.). Δυνατότητα ad hoc χαρακτηρισμού ενός χώρου στάθμευσης και ανάλογης διαχείρισης
 • Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικότητα ανά θέση στάθμευσης
 • Διαχείριση σημείων που απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση – Αποτροπή στάθμευσης
 • Διαχείριση τεχνολογικών μέσων. Προβολή ζωτικών στοιχείων αισθητήρων (π.χ κατάσταση μπαταρίας, εσωτερική θερμοκρασία, ισχύ σήματος, υποδομή για άμεσο έλεγχο, δυσλειτουργίες κλπ)
 • Alert mechanism (μηχανισμός ειδοποιήσεων) σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του δικτύου στάθμευσης δεν λειτουργεί με τον επιθυμητό τρόπο και χρήζει ελέγχου, συντήρησης, επισκευής ή αλλαγήςSTATS
 • Διαχείριση χρηστών
 • Διαχείριση Τιμολογιακής Πολιτικής. Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής για κάθε θέση ξεχωριστά ή για ομάδες θέσεων, ορίζοντας τον τρόπο πληρωμής ανά ώρα ή ανά ζώνη ώρας. Δημιουργία πολλαπλών πακέτων χρεώσεων
 • Στατιστικά στοιχεία (analytics) για την συχνότητα χρήσης μια θέσης στάθμευσης (τις ώρες χρήσης, τις ημέρες, συχνότητα σφαλμάτων), οικονομικά οφέλη κτλ.

Επιπλέον, παρέχεται λογισμικό διασύνδεσης των ηλεκτρονικών πινακίδων με το management tool για την απεικόνιση πληροφοριών άμεσα συναρτώμενων με την λύση του on-street parking.

Mobile Application 

Η mobile εφαρμογή (Android & iOS) διευκολύνει τον οδηγό/ επισκέπτη στον άμεσο εντοπισμό των ελεύθερων θέσεων και χώρων στάθμευσης που ελέγχονται με τεχνολογικά μέσα. Τον πληροφορεί σε πραγματικό χρόνο για την διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης και τον δρομολογεί προς την επιλεγμένη θέση στάθμευσης.

Δυνατότητες:

 • Ενημέρωση μέσω χάρτη για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, στην περιοχή ενδιαφέροντος
 • Πληροφορίες και ακριβής διεύθυνση για κάθε επιλεγμένη θέση, εστίαση σε επιθυμητά σημεία
 • Ενημέρωση μέσω λίστας για τις κοντινότερες διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης από το σημείο που βρίσκεται ο οδηγός, με πληροφορίες θέσης και διεύθυνσης για κάθε επιλεγμένη θέση
 • Φιλτράρισμα βάση κριτηρίων και εμφάνιση διαθέσιμων χώρων στάθμευσης, καθώς και του κόστους στάθμευσης σε αυτούς
 • Ενημέρωση για την διαδρομή στην επιλεγμένη θέση στάθμευσης και δρομολόγηση προς αυτήν
 • Επαναδρομολόγηση σε πλησιέστερη θέση, σε περίπτωση που στο μεσοδιάστημα η προεπιλεγείσα θέση «κατελήφθη»
 • Προφίλ οδηγού και διαχείριση πολλαπλών οχημάτων
 • Πληρωμές για την στάθμευση μέσω κινητού και ανανέωση του χρόνου στάθμευσης

Βεβαίωση/ διαχείριση προστίμων

Οι ελεγκτές του φορέα πραγματοποιούν την είσοδό τους στην εφαρμογή μέσω tablet ή smartphone και έχουν μια πλήρη εικόνα για το καθεστώς κάθε οριοθετημένης θέσης στάθμευσης. Σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης ή μη ανανέωσης χρόνου στάθμευσης δρομολογούνται με τον βέλτιστο τρόπο (optimum routing) στις αντίστοιχες θέσεις και βεβαιώνουν την παράβαση, εκδίδοντας την ανάλογη κλήση.  Το υποσύστημα έχει την δυνατότητα βεβαίωσης κλήσεων για διαφορετικούς τύπους παραβάσεων που αφορούν την στάθμευση, με επισύναψη φωτογραφιών για την βεβαίωση της παράβασης και επιτόπου εκτύπωση της κλήσης.

Ηλεκτρονικές Πινακίδες

To ParkaLot συνεργάζεται αρμονικά με ηλεκτρονικές πινακίδες (Digital Signages) ενημέρωσης και digital kiosks πληρωμών, στα οποία ο οδηγός που δεν επιθυμεί να πληρώσει μέσω της mobile εφαρμογής θα μπορεί να αποδίδει το ανάλογο χρηματικό τίμημα για την στάθμευση του οχήματός του.

Πλεονεκτήματα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες και τα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι το ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της άναρχης στάθμευσης και της περιβαλλοντικής μόλυνσης που συντελείται από την άσκοπη μετακίνηση οχημάτων. Οι οδηγοί περνάνε από 15-30 λεπτά επιπλέον πίσω από το τιμόνι και διανύουν έως και τέσσερα χιλιόμετρα στην προσπάθειά τους να σταθμεύσουν το όχημά τους. Αποτέλεσμα αυτής της μη συνειδητής συμπεριφοράς είναι η έκλυση χιλιάδων τόνων αέριων ρύπων που συμβάλλουν αισθητά στην ατμοσφαιρική ρύπανση, συνυπολογίζοντας βέβαια και την άσκοπη κατανάλωση καυσίμων, με επακόλουθο την χρηματική επιβάρυνση των οδηγών και τις δεκάδες χαμένες ανθρωποώρες.

Το ParkaLot συμβάλλει καταλυτικά στον περιορισμό των παραπάνω προβλημάτων, ενώ παράλληλα βοηθάει στην αυτοματοποίηση του ελέγχου παραβάσεων ελεγχόμενης στάθμευσης και στην σημαντική μείωση των περιπολιών των αρμοδίων υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της στάθμευσης. Τέλος αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τον φορέα διαχείρισης.

Εφαρμογή

To ParkaLot αποτελεί την πρώτη πανελλαδικά, μεγάλου εύρους smart parking υλοποίηση, με πιλότο εφαρμογής τον Δήμο Χαλκιδαίων και εταίρους κοινοπραξίας στην υλοποίηση σειράς λύσεων για έξυπνες πόλεις, καταξιωμένους φορείς (OTE, CISCO, KAFKAS, OTS). Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη πανελλαδικά και μια από τις πρώτες πανευρωπαϊκά Narrow Band IoT υλοποιήσεις, που υλοποιήθηκαν στην πόλη της Πάτρας με συμμετοχή των ΟΤΕ, HUAWEI, OTS και ΚΑΦΚΑ.

To ParkaLot έχει λάβει GOLD βραβείο, την ανώτερη τιμητική διάκριση στα Best City Awards, στην Ενότητα βράβευσης Κινητικότητα & Μεταφορές και πιο συγκεκριμένα στην Κατηγορία Βράβευσης “Δράσεις βελτίωσης κυκλοφοριακής διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο με χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών” .

Κατεβάστε το έντυπο της εφαρμογής εδώ: ParkaLot

Ζητήστε μία παρουσίαση του Parkalot στα: Τ 2310 590100 ή Ε sales@ots.gr