Το τμήμα Συμβουλευτικής Υποδομών και Δικτύων της OTS προσφέρει στις επιχειρήσεις και τους Φορείς τις υπηρεσίες εκείνες που βοηθούν τα τμήματα Πληροφορικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (IT) να αυτοματοποιούν και να βελτιώνουν τις καθημερινές διεργασίες  του οργανισμού. Οι παρακάτω υπηρεσίες προσφέρουν ευέλικτες διαδικασίες, δυνατότητα για απομακρυσμένη εργασία και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί ένας φορέας για να λειτουργεί με ασφάλεια όσον αφορά τα δεδομένα που διαχειρίζεται και αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής που είναι διαθέσιμες πλέον για τα τμήματα πληροφορικής.

Με τις παρακάτω υπηρεσίες προσφέρεται στους φορείς:

  • Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Δυνατότητα χρήσης τεχνολογιών όπως High Availability, Fault Tolerance & LB
  • Ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα πληροφοριών (επίπεδο server & database)
  • Δυνατότητα Κλιμάκωσης (Scalability)
  • Οικονομία κλίμακας (κόστη κτήσης, συντήρησης και λειτουργίας)
  • Εξοικονόμηση πόρων (προμήθεια, συντήρηση και λειτουργία της αναγκαίας υπολογιστικής υποδομής)

Αναλυτικά οι υπηρεσίες του τμήματος Συμβουλευτικής Υποδομών & Δικτύων: