Το Active Directory της Microsoft είναι μια ιεραρχική δομή η οποία αποθηκεύει πληροφορίες των αντικειμένων του δικτύου σας (χρήστες, υπολογιστές, εκτυπωτές και υπηρεσίες). Oι πληροφορίες και τα αντικείμενα είναι διαθέσιμα στους χρήστες και τους διαχειριστές του δικτύου, προσφέροντας εύκολη και γρήγορη αναζήτηση.

To Active Directory συμβάλει στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679 (EE) με διάφορους τρόπους. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι και ένα από τα Τεχνικά Μέτρα που καλείται να λάβει ένας Οργανισμός/Φορέας στο δρόμο της συμμόρφωσης.

Κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους συμβάλει στην ασφάλεια των συστημάτων και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά, είναι:

Κεντρική Διαχείριση Χρηστών

Παρέχει μια κεντρική τοποθεσία στο δίκτυο. Δημιουργούμε, απενεργοποιούμε λογαριασμούς χρηστών και αποδίδουμε ρόλους και δικαιώματα, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα LDAP και KERBEROS.

Κεντρική Διαχείριση Υπολογιστών (Windows Domain)

Ρυθμίζουμε δικαιώματα και υπηρεσίες που τρέχουν στους υπολογιστές, χρόνο αυτόματου κλειδώματος της οθόνης κλπ.

Επιβολή κανόνων κωδικών ασφαλείας (passwords)

Ρυθμίζουμε πολιτική πολυπλοκότητας κωδικών, συχνότητα αλλαγής αυτών, καθώς και τους περιορισμούς επαναχρησιμοποίησης των ίδιων κωδικών.

Επιβολή κανόνων πρόσβασης σε κοινόχρηστους φακέλους και αρχεία

Ρυθμίζουμε δικαιώματα πρόσβασης ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας των χρηστών, των ομάδων στις οποίες υπάγονται, καθώς και ειδικά δικαιώματα για συγκεκριμένους ρόλους.

Έλεγχος των συνδέσεων/αποσυνδέσεων (logons/logoffs) των χρηστών

Ελέγχουμε επιτυχημένες και αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης των χρηστών, σύνδεση σε πολλαπλούς υπολογιστές και άλλα που μπορούν να προσδιορίσουν, εάν κάποιος επιχειρεί να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ OΦEΛH

  • Περιορίζουμε τι μπορεί να κάνει ο κάθε χρήστης στον υπολογιστή του
  • Οποιοσδήποτε συνδεθεί στο Δίκτυο της υπηρεσίας θα πρέπει να πιστοποιηθεί
  • Εγκαταστάσεις εφαρμογών μαζικά
  • Κεντρική διαχείριση πολιτικών ασφαλείας
  • Roaming Profiles στα τερματικά των χρηστών

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ FILE SHARING ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ενεργοποιώντας το ρόλο του FileServer έχουμε την δυνατότητα να συγκεντρώσουμε όλα τα κοινόχρηστα αρχεία της υπηρεσίας μας στον FileServer (πιο εύκολο backup) και να αποδώσουμε τα κατάλληλα δικαιώματα στους χρήστες, επιλέγοντας επεκτάσεις των αρχείων που μπορούν να αποθηκεύσουν (πχ. μπορούμε να απαγορεύσουμε τα .mp3).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

E sales@ots.gr

T 2310 590100