Η αποκατάσταση καταστροφής (Disaster Recovery) είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των κρίσιμων συστημάτων υπηρεσίας. Η σωστή υλοποίηση του συστήματος αποκατάστασης καταστροφής συνήθως περιλαμβάνει datacentersservers, συστήματα αποθετικού χώρου (storage) και υψηλές ταχύτητες.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες κάνουν το σύστημα αποκατάστασης καταστροφής πολύ σύνθετο. Επιπλέον, το υψηλό  κόστος και η περιπλοκότητα δυσχεραίνουν την υλοποίησή του.

Η O.T.S., ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της, προσφέρει τη λύση για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των κεντρικών υποδομών του Φορέα σας.

Ο Hyper-V στον Windows Server 2012 έρχεται με ένα νέο χαρακτηριστικό, το Hyper-V Replica για να λύσει τα παραπάνω προβλήματα. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει το συγχρονισμό του OTS database server με ένα αντίγραφο που βρίσκεται, είτε στην ίδια είτε σε διαφορετική τοποθεσία, ώστε σε περίπτωση που πέσει ο κεντρικός Server, να αναλάβει το αντίγραφο.

Το Hyper-V Replica αποτελείται από έναν πρωτεύοντα Server, ο οποίος φιλοξενεί όλες τις εικονικές μηχανές  (Virtual Machines) που τρέχουν στο παραγωγικό περιβάλλον, και έναν δευτερεύοντα Server που περιέχει τα  αντίγραφα όλων των εικονικών μηχανών του πρωτεύοντος. Παράλληλα, επιτρέπει στους διαχειριστές να συγχρονίζουν αυτόματα τις εικονικές μηχανές σε περίπτωση προγραμματισμένης μεταφοράς των εικονικών μηχανών στο δεύτερο server, ή εάν πέσει ο πρωτεύον Server λόγω βλάβης.

Η παραπάνω λύση εφαρμόζεται αποκλειστικά σε Windows Server 2012 και ο Server που φιλοξενεί την βάση δεδομένων και τις εφαρμογές της OTS θα πρέπει να μετατραπεί σε Virtual Machine (P2V).

Απαιτούμενος Εξοπλισμός:

  • Servers – Τουλάχιστον δύο Servers με εγκατεστημένο λειτουργικό Windows Server 2012 και εγκατεστημένο  τον ρόλο του Hyper-V.
  • Τοποθεσία—Οι servers μπορούν να βρίσκονται στο ίδιο κτήριο ή σε διαφορετική γεωγραφική τοποθεσία.
  • Τοπολογία – Ο ένας server έχει πρωτεύοντα ρόλο και ο άλλος δευτερεύοντα.
  • Σε περίπτωση διαθεσιμότητας δύο άδειων Windows Server 2012, η υπηρεσία έχει στη διάθεσή της 4 άδειες  για εικονικές μηχανές (Virtual Machines), από τις οποίες η μια θα χρησιμοποιηθεί για να εγκατασταθεί Active Directory για την διαδικασία σύνδεσης αντιγράφου του OTS Database Server.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας στα: 2310 590100 ή στο sales@ots.gr