Σε πολλές περιπτώσεις  οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο Φορέα ή την Επιχείρηση, καθώς και όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτές, βρίσκονται σε υποδομές πολλών ετών. Λόγω της παλαιότητας των μηχανημάτων και της δυσκολίας εύρεσης ανταλλακτικών, σε περίπτωση προβλήματος (π.χ. αστοχία  υλικού), δημιουργείται αυξημένος κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας του Φορέα ή της Επιχείρησης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η μη πρόβλεψη τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και εκτός των servers αυτών, δημιουργεί, σε περίπτωση αστοχίας, ένα μοναδικό σημείο σφάλματος (Single Point of Failure), με αποτέλεσμα εκτός από την καθυστέρηση επαναφοράς του συστήματος, την πιθανότητα καταστροφής των δεδομένων.

Η O.T.S. ανταποκρινόμενη  στις ανάγκες των πελατών της και στο πλαίσιο πρόληψης παρόμοιων καταστάσεων, προσφέρει την λύση για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των κεντρικών υποδομών του Φορέα ή του Οργανισμού σας.

Ποια είναι αυτή;

Το Tμημα Συμβουλευτικής Υποδομών Τεχνολογίας της OTS σας προτείνει τη προμήθεια ενός Hot Standby Windows Server 2012, στον οποίο θα υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις της υφιστάμενης  κεντρικής υποδομής τόσο σε επίπεδο Βάσεων Δεδομένων, όσο και Εφαρμογών.

Ο server άμεσης ανάκτησης θα είναι έτοιμος για μετάπτωση δεδομένων και υποστήριξη των χρηστών τόσο τοπικά, όσο και για τις απομακρυσμένες συνδέσεις.

Επιπλέον, ορίζονται συγκεκριμένοι χρόνοι επαναφοράς της λειτουργίας των συστημάτων του Οργανισμού (RTO και RPO).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση που αρμόζει στο φορέα ή τον οργανισμό σας

Τ 2310 590100

Ε sales@ots.gr