Το Τuning Βάσης Δεδομένων (Συντήρηση Βάσης Δεδομένων) περιγράφεται ως το σύνολο των ενεργειών που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης μιας βάσης δεδομένων. H διαδικασία που ακολουθείται είναι η εκτέλεση ερωτημάτων στη βάση ώστε να πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες για τις επιδόσεις του συστήματος, αλλά και πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στο σχεδιασμό των αρχείων της Βάσης Δεδομένων ή στην επιλογή του λειτουργικού της διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS) και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος της (λειτουργικό σύστημα, CPU, κ.λπ.) σε περίπτωση μεταφορά των πληροφοριών σε νέο περιβάλλον.

Το Τuning στοχεύει στη μεγιστοποίηση της χρήσης των πόρων του συστήματος για την εκτέλεση της εργασίας όσο πιο αποτελεσματικά και ταχύτερα γίνεται. Τα περισσότερα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται τη χρήση των πόρων του συστήματος, αλλά με τη χρήση, τις αλλαγές στους πίνακες αλλά και στο λειτουργικό που φιλοξενεί τις βάσεις η απόδοση με το καιρό πέφτει.

Στην OTS αντιλαμβανόμενοι πως κάθε φορέας είναι μοναδικός και έχει ειδικές απαιτήσεις και στόχους προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις και τη δομή της βάσης για να έχουμε τη βέλτιστη απόδοση με γνώμονα τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της Βάσης Δεδομένων.

Προσφέρεται έλεγχος της υπάρχουσας δομής καθώς και καταγραφή σε διάρκεια χρόνου, της απόδοσης της Βάσης Δεδομένων και του server ώστε να προκύψουν ασφαλής συμπεράσματα.

Με βάση τα αποτελέσματα προβαίνουμε στις απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση της απόδοσης του πληροφοριακού μας συστήματος όπου είναι δυνατό ή θα προτείνουμε αλλαγές – αναβαθμίσεις στη δομή του Φορέα που θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα σύγχρονο σύστημα με εξαιρετικές αποδόσεις.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία της OTS Tuning Βάσης Δεδομένων στο sales@ots.gr ή στο 2310 590100