Σε δημόσια διαβούλευση από την Τρίτη, 20/2/2018 έχει τεθεί ο νόμος για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (ΕΕ) (GDPR). Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου, ενώ το σχέδιο του νόμου μπορείτε να βρείτε στο link:    http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9331 

Με το νέο Κανονισμό οι Εταιρείες και οι Οργανισμοί που διατηρούν προσωπικά δεδομένα πρέπει :

  1. Να φροντίζουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούν λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
  2. Να παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή δεδομένων και να  λαμβάνουν την αντίστοιχη  συγκατάθεση.
  3. Να παρέχουν δυνατότητα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων στους Πολίτες.
  4. Να ενημερώνουν για τυχόν παραβιάσεις δεδομένων.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο blog της Εταιρείας, στο link:  https://goo.gl/E77kpe