Σχέδιο Νόμου από τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση & ψηφιοποίηση των διαδικασιών των Α.Ε.Ι.

Σχέδιο Νόμου από τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση & ψηφιοποίηση των διαδικασιών των Α.Ε.Ι.