Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
 • Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πολυτεχνείο Κρήτης

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • ΤΕΙ Καβάλας
 • ΤΕΙ Καλαμάτας
 • ΤΕΙ Κρήτης
 • ΤΕΙ Λάρισας
 • ΤΕΙ Λαμίας
 • ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • ΤΕΙ Πάτρας
 • ΤΕΙ Σερρών
 • ΤΕΙ Χαλκίδας

ΕΛΚΕ 

 • ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • ΕΛΚΕ ΤΕΙ Καβάλας
 • ΕΛΚΕ ΤΕΙ Καλαμάτας
 • ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης
 • ΕΛΚΕ ΤΕΙ Λάρισας
 • ΕΛΚΕ ΤΕΙ Λαμίας
 • ΕΛΚΕ ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πάτρας

ΝΠΔΔ & Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς

 • Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων & Πληροφόρησης
 • Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 • Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”
 • Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
 • Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
 • Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
 • Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
 • Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Θεσσαλονίκης
 • Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας
 • Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας
 • Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας