28-30 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο το 1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής των Περιφερειών της χώρας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει σημείο επαφής των Στελεχών Πληροφορικής των Περιφερειών της χώρας με άλλους Φορείς, Οργανισμούς & Εταιρείες, να δώσει το βήμα για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και να αναδείξει καλές πρακτικές.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες:

  • Πολίτες & Αναμόρφωση Διαδικασιών
  • Open Data
  • Open Source & Ανοικτή Διακυβέρνηση
  • Κουλτούρα
  • Διαχείριση Αλλαγών & Ασφάλεια
  • Ψηφιακή Αλλαγή & Καινοτομία
  • Συνεργασίες με Ιδιωτικό & Δημόσιο Τομέα
  • Πλαίσια Προμηθειών ΤΠΕ

Η OTS θα δώσει το παρόν και θα  πραγματοποιήσει εισήγηση για τα οφέλη της μετάβασης στο Cloud, ενώ από την BlueValue θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις για την εφαρμογή του GDPR και τον Εσωτερικό Έλεγχο.