2022-05-19T13:02:43+03:00

IDEAL-EU

Τίτλος Έργου: IDEAL-EU –Ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη Ημερομηνία έναρξης: Iανουάριος 2008 Ημερομηνία λήξης: Iανουάριος 2010 Χρηματοδότηση: e-Participation 2007/1 Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε σε τρία βασικά βήματα: Με την ανάπτυξη και τη διάδοση σε τρεις περιοχές της Ευρώπης (Τοσκάνη – Ιταλία, Ποϊτου Χαρεντες- Γαλλία και Καταλονία – Ισπανία) μίας καινοτόμου Πλατφόρμας Κοινωνικής Δικτύωσης η [...]

2022-06-01T13:20:39+03:00

Plug-in

Τίτλος έργου: Plug-in (ICT πλατφόρμα για τη σύνθεση και πραγματοποίηση διαλειτουργικών ηλεκτρονικών συναλλαγών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ημερομηνία έναρξης Ιούνιος 2012 Ημερομηνία λήξης: Μάιος 2015 Χρηματοδότηση: Συνεργασία (9 ΣΥΝ -72-1095) Το PLUG-IN στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη ενός πιλοτικού προγράμματος χρήσης, το οποίο θα προσφέρει το απαραίτητο σύνολο υπηρεσιών προκειμένου να παραδίδει και να υποστηρίζει διαλειτουργικότητα στις επιχειρήσεις/χρήστες ανάμεσα [...]

2022-05-19T13:02:43+03:00

Έργο Ευαγόρας: Δημιουργία ΟΠΣ για τους Δήμους της Κύπρου

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων σηματοδοτεί η υλοποίηση του έργου «Ευαγόρας» της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής διοίκησης των Δήμων για άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η OTS συμμετέχει στην κοινοπραξία στην οποία ανατέθηκε το έργο συμβάλλοντας με την εμπειρία της πολλαπλά τόσο σε [...]

2022-05-19T13:02:43+03:00

Προξενεία: Εξυπηρέτηση Ελλήνων της διασποράς στον τόπο κατοικίας τους

Η διεκπεραίωση γεγονότων αστικής κατάστασης από τους Έλληνες της διασποράς στον τόπο κατοικίας τους είναι γεγονός. Από την 1.1.2022 τα έμμισθα Προξενεία έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών συντάσσοντας απευθείας Ληξιαρχικές Πράξεις χωρίς την διαμεσολάβηση του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών. Η εταιρεία μας προχώρησε στις απαιτούμενες προσαρμογές εντός του Μητρώου Πολιτών ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση [...]

2022-05-19T13:02:44+03:00

Άυλο συναινετικό διαζύγιο

Η διαδικασία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου υποστηρίζεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr. H OTS, υλοποίησε, στο πλαίσιο του έργου, τις προσαρμογές στο Πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» ώστε η πληροφορία της λύσης γάμου να μεταφέρεται ως εκκρεμότητα στην αντίστοιχη ΛΠ Γάμου η οποία διεκπεραιώνεται από τον Ληξίαρχο χωρίς να απαιτείται η παρουσία του Πολίτη.

2022-05-19T13:02:44+03:00

Διάθεση Ληξιαρχικών Πράξεων και Πιστοποιητικών Δημοτολογίου

Στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης, σε συνεργασία με το gov.gr, υλοποιήθηκε η διάθεση αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων και Πιστοποιητικών Δημοτολογίου στους Πολίτες. Τα έντυπα τα οποία διατίθενται ψηφιακά είναι τα κάτωθι: Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης, Γάμου, Συμφώνου Συμβίωσης, Θανάτου Πιστοποιητικά Γέννησης, Οικογενειακής Κατάστασης, Ιθαγένειας

2022-05-19T13:02:44+03:00

Δήλωση Γέννησης στο μαιευτήριο

Είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά στην Ελληνική Διοίκηση, όπου η καταγραφή ενός γεγονότος ζωής αποτυπώνεται ΑΠΑΞ σε ένα σημείο και η πληροφορία μεταφέρεται συστημικά σε τρίτους φορείς χωρίς αφενός να αμφισβητηθεί και αφετέρου χωρίς να μεσολαβήσει ο ενδιαφερόμενος Πολίτης. Ειδικότερα, υλοποιήθηκε ξεχωριστό υποσύστημα εντός του Μητρώου Πολιτών το οποίο λειτουργεί σε όλα τα δημόσια και [...]

2022-05-19T13:02:44+03:00

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης Ν.3852/2010

Τίτλος Έργου: Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και ενοποίηση Δεδομένων Δήμων & Περιφερειών στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης Φορέας Λειτουργίας: Δήμοι & Περιφέρειες Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΠ Α.Ε. , Δήμοι & Περιφέρειες Ανάδοχος: OTS A.E. Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας: 01/01/2011 Αντικείμενου του Έργου είναι η προετοιμασία της μετάπτωσης δεδομένων από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές [...]

2022-05-19T13:02:44+03:00

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Προϋπολογισμός: 10.973.450,00 € Έναρξη: 21 Ιουλίου 2014 Διάρκεια: 15 μήνες Αντικείμενο Έργου: Το παρόν έργο αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη διαχείριση της ροής ποινικής [...]

2022-05-19T13:02:44+03:00

Κόμβος Διαλειτουργικότητας

Τίτλος Έργου: Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού Φορέας Λειτουργίας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΠ Α.Ε. Χρηματοδότηση: 136.328,28 € Έναρξη: 15 Μαρτίου 2011 Διάρκεια: 9 μήνες Αντικείμενο Έργου Το έργο αφορά την Υλοποίηση του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α Α’ και [...]