Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο 11ο OTS FORUM, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο(+500 συμμετέχοντες, +100 Φορείς).
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πλέον έχουν καλυφθεί και οι θέσεις της λίστας αναμονής.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο 12ο OTS FORUM το 2020, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε νέο προορισμό, την ίδια περίπου περίοδο.
Σας ευχαριστούμε!!!