Διαθέσιμη βρίσκεται στο OCN η έκδοση 3.18.002 της εφαρμογής της Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού.

Η αναβάθμιση 3.18.002 συνοπτικά περιλαμβάνει:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
1.Αλλαγή ωρομίσθιων υπερωριών σύμφωνα με τον Ν.4461/2017.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εκτέλεση του εργαλείου αρκεί να τρέξει μια φορά σε οποιαδήποτε χρήση. Οι αλλαγές μετά την επιτυχή ενημέρωση των ωρομισθίων θα ενεργοποιηθούν για κάθε χρήση της εφαρμογής. Σε περίπτωση υπολογισμού υπερωριών για μισθολογικές περιόδους του 2017 θα ισχύουν οι νέες τιμές, ενώ σε περίπτωση υπολογισμού για μισθολογικές περιόδους προ του 2017 θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη οι παλιές τιμές.
Για υπηρεσίες όπως οι Περιφέρειες όπου διαφορετικοί εκκαθαριστές εργάζονται σε ξεχωριστές χρήσεις παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή των νέων ωρομισθίων να συμφωνήσετε μεταξύ σας για το πότε θα εκτελέσετε το εργαλείο. Οι περιφερειακές ενότητες ενδείκνυται να συνεννοηθούν με την έδρα προκειμένου η εκτέλεση του εργαλείου να γίνει κεντρικά για όλους.
2.Δυνατότητα εξαγωγής της εκτύπωσης 1150 – ‘Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΟΑΕΔ’ με το νέο πρότυπο εκτύπωσης για στήλες ΕΦΚΑ.
3.Βελτιώσεις – Προσθήκες στο εργαλείο αναδρομικών κρατήσεων και στο εργαλείο σύγκρισης μισθοδοσιών για ΕΑΚ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
1.Δυνατότητα λήψης του χρονικού διαστήματος προϋπηρεσίας από τα πεδία  ‘Έτη’ – ‘Μήνες’ – ‘Ημέρες’ αντί του ημερολογιακού διαστήματος ‘Από’ – ‘Έως’ για προϋπηρεσίες με τύπο επίδρασης ‘Αφαιρετικά (Άδειες – Ποινές – Πειθαρχικά)’.
2.Διορθώσεις – βελτιώσεις στο εργαλείο κρίσης προϊσταμένων
3.Εξ ορισμού ενεργοποίηση των εργαλείων κρίσης προϊσταμένων και εκτύπωσης πίνακα προακτέων για τους χρήστες οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα χρηστών διαχείρισης προσωπικού.
4.Τροποποίηση του υπολογισμού των εμφανιζόμενων πεδίων ‘Συνολικός χρόνος υπηρεσίας : Έτη’, ‘Συνολικός χρόνος υπηρεσίας : Μήνες’, ‘Συνολικός χρόνος υπηρεσίας : Μέρες’ της εκτύπωσης 1090 – ‘Μητρώο Εργαζομένων’.

Οι αναλυτικές οδηγίες της αναβάθμισης υπάρχουν στο link : http://www.e-ots.net/upd2/HR/odigies_anavathmisis_3.18.002.zip