15ο OTS Forum: Η «καρδιά» της Δημόσιας Διοίκησης «χτυπάει» στη Θεσσαλονίκη

15ο OTS Forum: Η «καρδιά» της Δημόσιας Διοίκησης «χτυπάει» στη Θεσσαλονίκη