16ο-μαθητικό-συνέδριο-πληροφορικής

16ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής