Αναβάθμιση Λογιστικής 3.07.005

/, Ανακοινώσεις/Αναβάθμιση Λογιστικής 3.07.005

Αναβάθμιση Λογιστικής 3.07.005

Διαθέσιμη είναι η νέα αναβάθμιση της “Οικονομικής Διαχείρισης” 3.07.005, η οποία περιλαμβάνει νέες δυνατότητες βάσει του Π.Δ 80/2016.

Αναφορικά περιλαμβάνει τις εξής νέες δυνατότητες:

  • Δυνατότητα βεβαίωσης πίστωσης στις Δεσμεύσεις
  • Δυνατότητα βεβαίωσης πίστωσης στις ανακλήσεις των Δεσμεύσεων
  • Δυνατότητα αναίρεσης της βεβαίωσης πίστωσης δεσμεύσεων και ανακλήσεων
  • Δυνατότητα λήψης εκτυπώσεων από τα παράθυρα της βεβαίωσης πίστωσης (εκθέσεων / ανακλήσεων) και της προβολής ανακλήσεων
  • Προσθήκη πεδίου για την ημερομηνία παραλαβής στα παραστατικά Δαπανών / Αγορών
  • Δυνατότητα εισαγωγής ημερομηνίας ανάρτησης στις Δεσμεύσεις
  • Δυνατότητα εισαγωγής ημερομηνίας ανάρτησης στις Ανακλήσεις των Δεσμεύσεων
  • Εμφάνιση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) στην Διαύγεια μέσα από το κύκλωμα των Δεσμεύσεων

Την αναβάθμιση μπορείτε να κατεβάσετε από το Open Network Community.

2017-01-24T10:30:51+00:00 24/01/2017|Χωρίς Κατηγορία, Ανακοινώσεις|