Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Διαχείρισης Οικονομικού

//Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Διαχείρισης Οικονομικού

Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Διαχείρισης Οικονομικού

Διαθέσιμη στο OCN βρίσκεται η νέα αναβάθμιση της εφαρμογής “Οικονομικής Διαχείρισης”. Η νέα έκδοση 3.09.002 ενσωματώνει τις απαραίτητες αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 4483/2017 σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών.

2017-08-07T13:55:30+00:00 07/08/2017|Ανακοινώσεις|