Το 9ο OTS Forum είναι γεγονός!!!

Στο OTS Forum οι πελάτες και οι συνεργάτες μας έχουν το λόγο. 

Συμμετέχουν Στελέχη πρώτης γραμμής σε θέματα πληροφορικής-σχεδιασμού-οργάνωσης-δοίκησης-λειτουργίας των Οργανισμών.

  • Αναδεικνύουμε βέλτιστες πρακτικές.
  • Μεταφέρουμε τεχνογνωσία & εμπειρία.
  • Ανταλλάσσουμε απόψεις.
  • Εκφράζουμε προβληματισμούς.
  • Επικαιροποιούμε τις γνώσεις μας.

Stay tuned…