Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης

//Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης

Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης

Η νέα έκδοση 3.09.008 της εφαρμογής “Οικονομικής Διαχείρισης” βρίσκεται διαθέσιμη στο Open Community Network από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Εφαρμογή του Ν.4483/2017 στις ρυθμίσεις οφειλών και βελτιώσεις στη διαδικασία ρυθμίσεων
  • Αλλαγές στην εκτύπωση απόδοσης κρατήσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1992/09.06.2017.
  • Αυτόματη συμπλήρωση του BIC κατά την πληκτρολόγηση του IBAN στην καρτέλα του δικαιούχου
  • Άμεση μετάβαση στην ανάρτηση εντάλματος στη Διαύγεια.
2017-10-07T10:38:57+00:00 07/10/2017|Ανακοινώσεις|