Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού

//Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού

Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού

Η αναβάθμιση 3.19.008 της εφαρμογής «Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού» είναι διαθέσιμη στο Open Community Network.

Η νέα αναβάθμιση περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ενότητα της «Μισθοδοσίας» όσο και στην ενότητα της «Διαχείρισης Προσωπικού» και της «Ωρομέτρησης».

2017-10-26T14:07:37+00:00 26/10/2017|Νέα|
Call me back