Διαθέσιμη στο “Open Ticketing System” βρίσκεται η νέα αναβάθμιση, 3.10.013 , της “Οικονομικής Διαχείρισης”.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει:

  • Δυνατότητα επισύναψης και προβολής pdf αρχείου στις ΕΑΔ
  • Δυνατότητα μαζικών ανακλήσεων και μαζικών ανατροπών μαζί με νέες εκτυπώσεις για τη διευκόλυνσή σας.
  • Νέο εργαλείο μεταφοράς ΕΑΔ με πρόσθετες δυνατότητες.