Ξεκινά η παραγωγική λειτουργία του «Μητρώου Πολιτών»

//Ξεκινά η παραγωγική λειτουργία του «Μητρώου Πολιτών»

Ξεκινά η παραγωγική λειτουργία του «Μητρώου Πολιτών»

Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών η 22η Ιανουαρίου 2018 ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών».

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 03/5-1-2018 όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Δημοτολογίου των Δήμων θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης των
τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων δημοτολογίου, μέσω των οποίων ενημερώνεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εθνικού δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) την 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ., ενώ η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων δημοτολογίου θα γίνει την 22 Ιανουαρίου 2018.

Αντίστοιχα, όλες οι υπηρεσίες Ληξιαρχείων των Δήμων θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου την 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.. και η  επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων των κατά τόπους Ληξιαρχείων θα γίνει την 22 Ιανουαρίου 2018.

Κατεβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ

2018-01-08T14:30:07+00:00 08/01/2018|Νέα|
Call me back