Νέα Αναβάθμιση εφαρμογής «Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού»

//Νέα Αναβάθμιση εφαρμογής «Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού»

Νέα Αναβάθμιση εφαρμογής «Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού»

Η νέα έκδοση 3.22.007  της εφαρμογής «Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού» βρίσκεται διαθέσιμη στο Open Community Network.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Μισθοδοσία:

1.Αυτόματη προσαρμογή της προσωπικής διαφοράς ν.4354/2015 και ν.4472/2017 μέσω του οδηγού μισθολογικής μεταβολής.
2.Προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης μισθολογικών μεταβολών για τους εργαζόμενους που κατατάχτηκαν στο ειδικό μισθολόγιο ν.4472/2017.

Διαχείριση Προσωπικού:

1.Επέκταση δυνατότητας παρακολούθησης υπολοίπου αδειών και ελέγχου ορίου ημερών για άδειες τύπου «Ημέρες/ ώρες το δίμηνο/εξάμηνο».
2.Προσθήκη δυνατότητα φιλτραρίσματος ανά ομάδα μέλους στις εκτυπώσεις :
•1079 – Κατάσταση Υπαλλήλων Ν.Α.(3)
•1082 – Ημερομηνίες Αλλαγής Μ.Κ.
•1083 – Ημερομηνίες Αλλαγής Βαθμού
•1132 – Εκτύπωση Στοιχείων Μισθοδοσίας (FIP)
•1133 – Εκτύπωση Στοιχείων Προσωπικού (FIP)
3.Προσθήκη του πεδίου (Ειδ. Μισθ.) Επόμενο ΜΚ στα εμφανιζόμενα πεδία της εκτύπωσης 1090 – Μητρώο Εργαζομένων.
4.Προσθήκη κατηγορίας άδειας αδικαιολόγητης απουσίας και δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής της αντίστοιχης αφαιρετικής προϋπηρεσίας.

Σύστημα Παρουσιολογίου – Ωρολογίου:

1.Προσθήκη της πληροφοριακής στήλης ‘Περιγραφή’ στο 1ο βήμα του οδηγού γρήγορου ελέγχου (έλεγχος χτυπημάτων).
 

 

 

2019-09-17T09:37:52+00:00 14/02/2018|Νέα|
Call me back