Νέα Αναβάθμιση της εφαρμογής «Οικονομικής Διαχείρισης»

//Νέα Αναβάθμιση της εφαρμογής «Οικονομικής Διαχείρισης»

Νέα Αναβάθμιση της εφαρμογής «Οικονομικής Διαχείρισης»

Διαθέσιμη στο Open Community Network (OCN) βρίσκεται η νέα έκδοση 3.11.004 της εφαρμογής «Οικονομικής Διαχείρισης».

Στη νέα έκδοση έχει προστεθεί η δυνατότητα μεταφοράς κατασχέσεων σε επόμενη χρήση καθώς και περιλαμβάνει προσθήκες στο κύκλωμα των αποθηκών.

2018-04-11T06:56:12+00:00 11/04/2018|Ανακοινώσεις|
Call me back