Νέα Αναβάθμιση της εφαρμογής “Οικονομικής Διαχείρισης”

//Νέα Αναβάθμιση της εφαρμογής “Οικονομικής Διαχείρισης”

Νέα Αναβάθμιση της εφαρμογής “Οικονομικής Διαχείρισης”

Διαθέσιμη στο Open Community Network (OCN) βρίσκεται η νέα έκδοση 3.11.004 της εφαρμογής “Οικονομικής Διαχείρισης”.

Στη νέα έκδοση έχει προστεθεί η δυνατότητα μεταφοράς κατασχέσεων σε επόμενη χρήση καθώς και περιλαμβάνει προσθήκες στο κύκλωμα των αποθηκών.

2018-04-11T06:56:12+00:00 11/04/2018|Νέα|
Call me back