Νέα αναβάθμιση στο Open1Fleet

//Νέα αναβάθμιση στο Open1Fleet

Νέα αναβάθμιση στο Open1Fleet

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σύστημα Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης και Στόλου Οχημάτων “Open1Fleet” αναβαθμίστηκε στην έκδοση 1.13.
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης είναι:
 • Δυνατότητα διαχείρισης εσωτερικής αντλίας καυσίμων.
 • Προσθήκη ελέγχων στα δελτία κίνησης ώστε να μην παραμένουν ανοιχτά (χωρίς ημ/νια εισόδου, χλμ. εισόδου ή ώρες εισόδου).
 • Δυνατότητα αρίθμησης στις εντολές καυσίμων. Ο αριθμός συμπληρώνεται από τον χρήστη και είναι προαιρετικός.
 • Ένδειξη αποθέματος στο ρεζερβουάρ στην καρτέλα του οχήματος και στην εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης οχήματος.
 • Νέες Δυνατότητες στο Κύκλωμα Βλαβών:
  • Προσθήκη τύπου δαπανών στην διαδικασία επισκευής μιας βλάβης & CPV στα είδη για το Σύστημα Επισκευής Έκτακτων Βλαβών.
  • Υπολογισμός τιμής βλάβης που εισηγείται στην οικονομική επιτροπή.
  • Προσθήκη Εκτύπωση Εισήγησης.
  • Ομαδοποίηση Διαδικασιών επισκευής σε πακέτα.
  • Ομαδοποίηση των εντύπων διαδικασίας επισκευής μιας βλάβης.
Η έκδοση είναι διαθέσιμη στο cloud και δεν απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από εσάς. 
2019-06-05T07:40:10+00:00 05/06/2019|Νέα|
Call me back