Τρεις νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί σε Αθήνα και Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα:

Αναζητούμε 2 άτομα για τη θέση του Συμβούλου Υποστήριξης Πελατών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας  και 1 άτομο για την περιοχή των Χανίων. Τα Στελέχη αυτά θα:

 • Υποστηρίζουν τα αιτήματα των πελατών για τις εφαρμογές που καλύπτονται από τις Συμβάσεις Υποστήριξης
 • Δημιουργούν και υλοποιούν έξτρα υπηρεσίες στον πελάτη
 • Εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των εφαρμογών στον πελάτη
 • Εκπαιδεύουν τους χρήστες των εφαρμογών
 • Συμβάλουν στην ικανοποίηση των πελατών
 • Συμμετέχουν στην παρουσίαση των εφαρμογών της εταιρείας στους πελάτες
 • Επιτυγχάνουν την πρόληψη και οργανώνουν ενέργειες σε ζητήματα που αφορούν τον πελάτη (αλλαγές νομοθεσίας, νέοι κανόνες, μετακινήσεις προσωπικού κ.α.)
 • Συμβάλουν στην εύρυθμη οικονομική εξέλιξη της κάθε Σύμβασης Υποστήριξης
 • Εξασφαλίζουν την υλοποίηση νέων έργων – συνεργασιών και υπηρεσιών στους πελάτες της εταιρείας
 • Επισκέπτονται τους πελάτες στην έδρα τους

Requirements

 • Υποχρεωτικά Πτυχίο στα Οικονομικά (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Μεταπτυχιακό)
 • Προαιρετικά σπουδές στην Πληροφορική
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και άνεση στην προφορική και τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες
 • Εξαιρετικές δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών (ενεργητική ακρόαση, επίλυση συγκρούσεων, ανάλυση πληροφοριών, εστίαση ποιότητας, Problem Solving Attitude κλπ)
 • Γνώσεις ως προς την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη Γενική Λογιστική
 • Γνώσεις στη διαδικασία λογιστικής και φορολογικής πληροφόρησης, τήρηση λογιστικών βιβλίων, εγγραφές βιβλίων, λογαριασμών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας, άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις, υπευθυνότητα, εργατικότητα, οργάνωση
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
 • Κάρτα Ανεργίας – προαιρετικά
 • Δίπλωμα οδήγησης – Υποχρεωτικά
 • Δυνατότητα ταξιδίων

Benefits

 • Σύγχρονο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνολογίες
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα πρόσθετης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης