Την εφαρμογή Ydroid της Σουΐτας των “Υδάτων” της OTS πρόσθεσε στις εφαρμογές που αξιοποιεί πλέον ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού.

Με το Ydroid απλοποιείται πλέον η διαδικασία καταγραφής των ενδείξεων των υδρομέτρων από τους υπεύθυνους για την καταμέτρηση.

Επιταχύνεται έτσι η καταγραφή αλλά και η αποστολή των δεδομένων στο αντίστοιχο τμήμα του φορέα, άρα και η τιμολόγηση.

Τα λάθη από τις διαδοχικές χειροκίνητες μεταφορές των δεδομένων καταγραφής μειώνονται, προσθέτοντας έτσι όφελος στους φορείς που διαχειρίζονται τους λογαριασμούς ύδρευσης και

απαλλάσσοντας τους αρμόδιους από χρονοβόρες διορθώσεις.

Η εφαρμογή Ydroid πλαισιώνεται από τις υπόλοιπες εφαρμογές της Σουΐτας Ydata: Billing, e-services και Σχέδια Ασφάλειας Νερού.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ για τη Σουΐτα Ydata

ή επικοινωνήστε μαζί μας:

E: sales@ots.gr

Τ: 2310 590100