Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 26-27-28 Νοεμβρίου 2020, υβριδικά, με αριθμό εισηγήσεων να πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία από το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της CISCO στη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπες να λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά.

Για άλλη μία φορά επίκεντρο θα αποτελέσει η Δημόσια Διοίκηση, η ανάδειξη καλών πρακτικών με σημείο αναφοράς την γεμάτη προκλήσεις περίοδο που διανύουμε τον τελευταίο καιρό, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών.

Οι κύριοι θεματικοί πυλώνες της εκδήλωσης θα εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν:

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης
 • Έξυπνες Πόλεις
 • Τα ενιαία λογιστικά πρότυπα στην ελληνική δημόσια διοίκηση
 • Ψηφιακά οργανογράμματα – Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση διαδικασιών
 • City Branding
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσωπικά Δεδομένα
 • Ολιστική προσέγγιση στην έξυπνη διαχείριση υδάτινων πόρων
 • Λειτουργικές υπηρεσίες για την αύξηση των εσόδων
 • IoT στην ενεργειακή διαχείριση των δημοσίων κτηρίων και υποδομών
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και υπηρεσίες 5ου επιπέδου
 • Πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού εν μέσω πανδημίας.